Lees meer over de week van het werk 2023 en de werkgevers die deelnemen aan onze jobdag ! Klick hier

Het werkgelegenheidsplatform van Sint‑Lambrechts‑Woluwe

Een hoofdverpleegkundige (m/v/x)

Met een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur aan het barema BH5 van het openbaar ambt met een snelle indiensttreding voor de Home Sint-Lambertus en het Kortverblijf Lise Thiry in de Diensten- en Zorgverleningsinstellingen.

De rol van deze dienst is de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen voor de bewoners dankzij het behoud van autonomie en verbetering van de gezondheid van de bewoners op fysiek, psychisch en sociaal vlak.

Het doel is de goede werking van de instelling te garanderen en de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren.

De hoofdverpleegkundige zal daartoe vooral de volgende taken uitvoeren:

 • De medewerkers superviseren: het werk verdelen, de planning, de bestaande planning aanpassen aan de behoeften van de eenheid, de medewerkers leiden en motiveren, de medewerkers begeleiden, hu behoeften opsporen (opleiding, functioneringsgesprekken, …);
 • De zorgverlening organiseren en de zorgverleningsactiviteiten controleren: toezien op  de  kwaliteit van de zorgverlening (zorgverleningsplan, de instructies toepassen, de zorgverleningsdossiers updaten, evaluaties doen op de KATZ-schaal, erop toe zien dat de medewerkers over het nodige materiaal beschikken, werkingsproblemen van de eenheid oplossen,…;
 • De diensten voor de bewoners optimaliseren: in overleg met de collega’s, met het multidisciplinaire team en de directie, overleggen over ervaringen, problemen, klachten en verbeteringsvoorstellen in dat verband formuleren;
 • In samenwerking met de collega’s hoofdverpleegkundigen, een bijzondere woonplaats en een thuis creëren voor de bewoners, waar hulp en optimale zorgverlening worden gekoppeld aan een zo comfortabel mogelijk verblijf;
 • Overleggen en nuttige informatie uitwisselen met de andere diensten om de activiteiten te coördineren.

Profiel

Voorwaarden tot deelname aan de rekrutering:

 • Houder zijn van een diploma verpleegkundige A1 en van het visa verpleegkundige.

Sociale vaardigheden:

 • Luisterbereid zijn, empathie en begrip hebben;
 • De vertrouwelijkheidsregels en het beroepsgeheim naleven;
 • Een kritische blik hebben op de beroepsuitoefening en dingen in vraag kunnen stellen met het oog op evolutie;
 • Bezorgd zijn om het algemene welzijn van de bejaarde en gedesoriënteerde persoon, zijn veiligheid en respect voor zijn waardigheid en het relationele aspect waarderen.

Technische vaardigheden:

 • Vaardigheden hebben inzake management, team- en projectenbeheer, in staat zijn om samenhang en teamgeest te implementeren, talent hebben voor dialoog, in staat zijn om eventuele conflicten te beheren en een team kunnen motiveren;
 • Getuigen van beschikbaarheid en bereid zijn om, indien nodig, tussen te komen in de zorgverlening (en dit ook in  weekends of op feestdagen);
 • Organisatiezin hebben en in staat zijn om projecten te steunen en ze tot een goed einde te brengen;
 • Nauwgezet zijn en in staat zijn om kalm en zelfbeheerst te reageren. Deze nauwgezetheid geldt ook voor de opvolging van administratieve dossiers.

Troeven:

 • Een diploma gezondheidskader hebben;
 • Afdoende ervaring in een OCMW binnen een rusthuis;
 • Kennis van het Frans hebben en in het bezit zijn van het Selor-taalbrevet, overeenkomstig uw functieniveau.

Voordelen:

 • Een bruto maandloon op basis van een voltijdse functie, van minimum 3.674,81 euro met een overname van geldelijke anciënniteit onder voorbehoud van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de openbare  sector);
 • Een eindejaarspremie;
 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie (indien adequaat Selor brevet);
 • Des tickets restaurant cheques;
 • Tussenkomst woon-werkvervoer mogelijk naargelang van de persoonlijke situatie:
 • Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec) ;
 • Toegang tot gratis parking;
 • Een fietspremie (0,27€/km);
 • Een voetgangerspremie (0,27€/km);
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Een korting van 10% bij Ethias voor verzekeringen genomen voor eigen rekening;
 • Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortepremie, tussenkomst voor bepaalde buitengewone kosten, …) ;
 • Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen professioneel – privéleven en in volle evolutie:
 • Een collegiale dynamiek die pleit voor professionalisme en efficiëntie in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel;
 • Een aanzienlijk aantal vakantiedagen (ongeveer 40 dagen in het kader van een voltijdse functie);
 • Vakantietegoed vanaf de indiensttreding;
 • Ondersteuning bij interne mobiliteit (verticale en horizontale) alsook bij de ontwikkeling van vaardigheden via een individueel en aangepast opleidingsplan.

Geïnteresseerd?

 • Om te solliciteren, afspraak op onze website: http://www.cpas1200.be waar u al onze jobaanbiedingen vindt in de rubriek “Jobs”.

Selectieprocedure:

Voor de functie van hoofdverpleegkundige, in de Home Sint-Lambertus en het Kortverblijf Lise Thiry, zullen de weerhouden kandidaten gecontacteerd om deel te nemen aan de selectie zal gebeuren in 2 fasen:

 • Een schriftelijke selectieproef
 • Een mondelinge proef