Ontdek die programma voor de Joblente 2024 Klick hier

Het werkgelegenheidsplatform van Sint‑Lambrechts‑Woluwe

Vacature 2024-011 – Administratief secretaris – Animator – Ergotherapeut (m/v/x)

De dienst GSST van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Wie is uw werkgever?

De dienst GSST van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe beoogt een doeltreffend antwoord te bieden op de behoeften van de burgers op sociaal vlak.

Hij groepeert de afdelingen Gezin, Sociale actie, Senioren, Gezondheid, Gelijke kansen en Mindervaliden.

Het Gemeenschapscentrum Malou senioren is bestemd voor de inwoners van de gemeente van 60 jaar en ouder.

Het wil aan de senioren van Sint-Lambrechts-Woluwe de mogelijkheid geven om een passie te ontdekken of te beleven, de tijd te nemen voor zichzelf of voor anderen, deel te nemen aan allerlei workshops, mensen te ontmoeten en, voor sommigen, de eenzaamheid te doorbreken.

Het centrum biedt onder meer creatieve workshops, denk- en logicaspelletjes, danslessen, kooklessen, turnlessen, computerlessen, conversatietafels, een bibliotheek, bijeenkomsten, diners, lezingen, enz.

Wat houdt de functie in?

Als animator draagt u (m/v/x) bij tot de goede werking van het Gemeenschapscentrum Malou Senioren door kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten aan te bieden aan personen van 60 jaar en ouder.

U (m/v/x):

 • neemt deel aan het overleg over de aan de begunstigden voor te stellen activiteiten;
 • neemt deel aan de algemene organisatie van de aangeboden activiteiten (inrichting en uitrusting, ontvangst van de deelnemers, opruimen na afloop van de activiteit, enz.);
 • animeert de workshops met als doel de capaciteiten van senioren te behouden, het isolement te doorbreken en het leren van nieuwe technologieën aan te moedigen;
 • neemt deel aan de analyse en de evaluatie van de door het centrum aangeboden workshops en activiteiten;
 • schrijft artikelen, brieven en teksten voor de begunstigden;
 • volgt administratieve taken op en geeft ze door.

Wie zoeken we?

 • over een goed vermogen beschikken om zich aan te passen, werk te organiseren en te communiceren
 • over een heel vlotte pen beschikken en foutloos schrijven
 • een goede kennis hebben van MS Office (Outlook, Excel, enz.)
 • dynamisch zijn en zin voor initiatief hebben
 • professioneel en sociaal bewust zijn
 • een luisterend oor bieden
 • minimaal 2 jaar ervaring hebben in het betreffende gebied
 • een gedegen ervaring hebben in animatietechnieken voor activiteiten ten gunste van de senioren
 • basiskennis hebben van gerontologie

Wat zijn uw troeven?

 • kennis van gemeentelijke reglementen
 • rijbewijs C

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma (titel van beroepsbekwaamheid).

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Wedden worden betaald overeenkomstig de schalen in het Sociaal Handvest, die gekoppeld zijn aan het diploma en de anciënniteit van de werknemers.

! Wedden worden, naast de indexatie, om de 2 jaar automatisch verhoogd (+-2%) en na 6 jaar en 15 jaar anciënniteit in het gemeentebestuur via een “codesprong” (+-6%).

Minimaal voltijds salaris in barema van niveau B1 (bachelordiploma of graduaat), trap 0 – zonder validatie van eerdere ervaring: 2.847,87 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Het salaris zal afhangen van de jaren ervaring bij vorige werkgevers. à Na validatie van 10 jaar ervaring bij vorige werkgevers, bedraagt het bruto maandsalaris 3.349,11 EUR (zonder taalvergoeding).

! De jaren ervaring bij vorige werkgevers in de publieke sector kunnen volledig in aanmerking worden genomen, en het bruto maandsalaris zal dienovereenkomstig worden aangepast.

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques
 • regelmatige vormingen
 • mogelijkheid tot telewerk (maximaal 2 dagen voor voltijdse werknemers)
 • 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement en tegemoetkoming in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets, voetgangerspremie)
 • hospitalisatieverzekering uitbreidbaar naar gezinsleden
 • pensioenplan voor werknemers tegen 3% van het brutoloon
 • zomerdienst (in juli en augustus werken voltijdse werknemers 6.00 uur per dag en worden ze voltijds betaald)

In het kader van de investering van de gemeente in de ontwikkeling van het welzijn van haar personeel, staat er een interne coach ter beschikking van het personeel om het welzijn van alle werknemers verder te verbeteren.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: aanwerving@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-011.

Als werkgever die een brede waaier van profielen aanwerft, zet het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe zich in voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

Het voert een inclusief beleid, d.w.z. dat het alle mensen in hun gemeenschappelijke omgeving betrekt en waardeert, ongeacht hun verschillen, en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers aanbiedt, waarbij professionaliteit, respect en openheid voor alle verschillen hand in hand gaan.

Deze ambitie wordt weerspiegeld in de acties van het Diversiteitsplan, dat gericht is op het ontwikkelen van een transversale aanpak voor het beheer van diversiteit en inclusie.

We moedigen personen met een handicap (in samenwerking met de vzw DiversiCom) aan om te solliciteren en we zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die nodig zijn, zowel wat betreft de wervingsprocedure als de integratie in het gemeentebestuur.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.