Ontdek die programma voor de Joblente 2024 Klick hier

Het werkgelegenheidsplatform van Sint‑Lambrechts‑Woluwe

Professionele Inschakeling van OCMW

De Dienst voor Professionele inschakeling heeft als missie de begunstigden van een leefloon (of een soortgelijke steun) te helpen om zo snel en zo goed mogelijk een betaalde baan te vinden.

Deze begeleiding wordt op maat uitgewerkt en kan bestaan uit:

  • het uitstippelen van een professioneel project, met de mogelijkheid om uw vaardigheden bij te werken door het volgen van kwalificerende opleidingen om beter in te spelen op uw ambities en op de verwachtingen van de arbeidsmarkt;
  • een coaching bij het zoeken naar werk;
  • de ondertekening van een arbeidsovereenkomst met het OCMW en terbeschikkingstelling van externe partners (de zogenaamde arbeidsovereenkomsten van “artikel 60”, verwijzend naar artikel 60 van de wet van 8 juli 1976, houdende organisatie van het OCMW).

De Dienst voor Professionele inschakeling werkt samen met ACTIRIS en zijn partner het Europees Sociaal Fonds. De maatschappelijk werkers rapporteren uw begeleiding rechtstreeks op het intranetplatform RPE van Actiris (Brussels netwerk voor de werkgelegenheid).

Voor wie ?

Deze dienst is toegankelijk voor de begunstigden van een leefloon of van een soortgelijke maatschappelijke steun die door het OCMW wordt uitgekeerd.
U wordt doorverwezen naar een Professionele Inschakeling door De Maatschappelijke eerstelijnsdienst. Dit gebeurt op afspraak.

De maatschappelijke begeleiding wordt verzekerd tijdens een welbepaalde duur van niet meer dan één jaar, hernieuwbaar op basis van een evaluatie van het afgelegde parcours.

Onze actiedomeinen

Uw carrière uitstippelen, met de mogelijkheid om uw competenties bij te schaven door opleidingen te volgen om zo goed mogelijk te beantwoorden aan uw ambities en de verwachtingen van de arbeidsmarkt. 

Jobcoaching 

De ondertekening van een arbeidsovereenkomst met het OCMW en terbeschikkingstelling aan externe partners via een inschakelingsbetrekking, het zogenaamde ‘artikel 60’-contract, dat verwijst naar artikel 60 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s. 

Contact

De Dienst voor Professionele inschakeling is toegankelijk, op afspraak, alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur 

Adres : Gulledelle 98, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel : 02/777.75.31

Vermijd in de mate van het mogelijke om zonder afspraak te komen, en blijf de voorkeur geven aan de volgende communicatiekanalen :

  • Bel eerst ons callcenter op het nummer 02 777 75 31 van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur
  • Stuur uw documenten via WhatsApp naar het nummer: 0475 55 03 18
    Opgelet: op dit nummer wordt geen enkele oproep beantwoord
  • Deponneer uw documenten in de brievenbussen van het OCMW aan de ingang van het gebouw van Gulledelle